Anne-Kathrin Godec

Čitanje signatura svijeta/3

02/12/2022

Čitanje signatura svijeta/2

07/09/2022

Čitanje signatura svijeta/1

21/08/2022

Stećak kao subjekt promatranja

07/11/2021

O interferenciji svijesti među ljudima

08/11/2016

“Svjetlucanje jezika”

24/07/2016

Jedan rođendanski esej

28/05/2016

Karneval

07/02/2016

Razotkrivanje

26/01/2016

Šprice u grmlju

06/01/2016