Čitanje signatura svijeta/1

Signifikantnost u kršu

na klancima i u provalijama
moj je um
koji će odrediti značenje,
koji tumači, koji povezuje sa sobom
koji čita i koji dešifrira krške oblike
kao zatvoreni sistem
pun znakova

porozan, a svejedno
čvrst i pun
vodenih puteva, obično metričkih,
ponekad, doduše, stvaraju
iznenadne u smislu povezane
fraze krškog kamenja
s izostavljanjima.

subjektivno je to čitanje,
kreirano sa specifičnom abecedom
polja, uvala, ponikava i jama,
a moj je um koji
pronalazi značenje
koji želi što više
upiti u potpunim rečenicama

podzemno kao i nadzemno nema nedozvoljenih
interpretacija, nego isključivo
osobno mišljenje i htijenje.
signifikantno individualno, to jest,
i sigurno samo jedan jedini vodeni žlijeb
na eonskoj koži planine,
samo jedna hades-stonoga

u špiljskom carstvu insekata,
singularna stanična kap u
kaši punoglavaca ili
mrtva zvijezda padalica u
živom svemiru dinarida,
ali svejedno referencija
signifié

koju mogu
sebi dati
kao i tebi
čitajući krš
ali ti kažeš: proizvoljno je to

kao da ni ti ne želiš biti voljen

 

 

dinaridi

ljudi gledaju svijet obično
sa shakespearovim očima
kao dramu

ali u kršu bolje je
držati se dantea,
jer su alegorije

poput pakla, čistilišta i raja
____– naravno bez religioznog napona –
ovdje geografski prisutni.

prostor i mjesto se ne
mogu čitati bez
subjektivnog iskustva.

prema yi-fu tuanu,
koji je možda najveći geograf
svih vremena

geografija je nauka
o zemlji u smislu
ljudskog doma

rijetko kad u planinama
su tupost i težina
crne materija u unutrašnjosti zemlje

i magnetizam
padina planine, dolina i
fluorescencija širine

toliko sveprisutni
kao na svakom pojedinačnom
mjestu u dinaridima

karta ljudske
svijesti u horizontalnom
i vertikalnom vremenu

ideja da je moguće imati dom
između kamena i zvijezde,
vani, a svejedno

potpuno ovostrano,
krške jame i stijenoviti zidovi
i vrhovi koji pokazuju prema svemiru

božanstvena komedija
ljudske dubine i veličine
istovremeno

savršena metafora zemlje kao
terra humana tog
homo terrae

jedno te isto,
a od drame
nema traga.

Anne-Kathrin Godec 21. 08. 2022.