Erri De Luca

Nisam optužen za učinjeno, nego za izgovoreno

19/05/2015

Rođendan

21/02/2015

Anti Zemljaru

04/08/2014

Istraga o jednom umorstvu

20/05/2014

Momak

10/05/2014

Ja dolazim iz Napulja

27/03/2014

Adam Loisa Anvidalfareija

12/03/2014

Plameni poredak

20/12/2013

Sličica sa Kalemegdana i jedna balada

20/05/2013

Vrednota

13/02/2012