Vanđela garava lica

(ili Kako je biti Ηемицa u HDZ-u)

 

Dnevnik jednog penzionera/33

 

Alem Ćurin 22. 05. 2019.