Kravata od oplata

Dnevnik jednog penzionera/29

Alem Ćurin 24. 04. 2019.