Jedna pjesma

GOLO BITI

1.

Mnim, dok lahor, prstima, sred tmice,
Ko slijepac, pipa moje lice:

Sve je tu da kosti ti zamara
I nek možeš serbez da se varaš

Jer  si poput Andrićevog fila:
Sve na zemlji vidiš iz profila.

Feb kroz oblak prosine da jače
Obasja ti mezare, krstače.

Čak i kada pišeš pjesme, ko da
Po tankome ledu noga hoda.

I jedino što znam, grobna tamo:
Još sam ovdje, a nijesam tamo.

 

2.

Drveće je lišćem zašumilo:
Zaboravi sve što ti se zbilo.

Zaboravi bilo i nebilo.
Zaboravi i mrsko i milo.

Zaboravi da javlja radio:
Srce ti je ko prazan stadion.

I da zuri u stijenje golo
Zjenica ti ko da si geolog.

Na opalom svakom listu osta
Čitko tvoje ime, ko u Frosta.

3.

Ali mila kad, glasom oboe,
Zove da se sjećam za oboje –

Kanda veli zelen huk drveća:
Golo biti istinska je sreća.

A planeta kad postane mora,
Sjeti se da bila je i gora.

Čak pokašto znade za sve nježnost
Probuditi ova beznadežnost.

I ko da mi k duši s  nadnebsja
Pirne miris gorkoga vrijesja.

Marko Vešović 10. 01. 2018.