Marko Vešović

Jedna pjesma

10/01/2018

Kad se pjesma otme pjesniku

27/11/2017

Dnevnik/3

18/07/2017

Dnevnik/2

17/07/2017

Dnevnik/1

16/07/2017

Uzalud

05/07/2017

Prigov, Jevrem, Nogo, Kilibarda

26/06/2017

Filozofija svinje

10/06/2017

Dvije pjesme

20/05/2017

Bećirevićeva šikucija

15/05/2017