grgur ninski

širi se moja turistična hrvatska
širi joj se posto bedepeja
u koljenima i voda

raste moja nepalska hrvatska
iritira rasiste u dužinu
u visinu i širinu

otvaraju se demogojstva
dabroministarstva
cizelira mozak

šizma se ličnost
i cvjeta šupak
zato što

neću dvanaest sati
dnevno da radim ja
za osamstopedeset eura

mamu vam u oko jebem
pička vama materina

Goran Milaković 11. 06. 2024.