Goran Milaković

frend je čistio tavan. pronašao je ovu bilježnicu koja je pjesma: 

30/12/2021

Svjetlo Srijema/Светло Срема

10/11/2021

golub

28/09/2021

pljeskoteka

02/09/2021

kolibri

17/08/2021

ruža duhanska

15/07/2021

Upitnik za hrvatske poslodavce

19/12/2020

Slike zime u Vijetnamu

24/09/2020

Južna boja

05/04/2020

snovi deset

19/03/2020