Fitur

Na srednjovekovnoj tvrđavi
Vidoški sa koje je pucala
panorama grada Stoca
ovekovečen je jedan prelepi
fitur* u objektivu moje drage

“Želim biti leptir kad porastem” – govorila
je Nora Dizdar, praunuka velikog pesnika
dok je trčkarala po okomitim stenama
a je je uplašeno pratio pogledom.

Leptir, Nora, fitur
kao kod Brane Petrovića
dečak, maljčik, garson.

Već danima ponavljam tu reč
koju sam nedavno naučio od prijatelja
Tomija Janakija
Kruševljanina koji stanuje u Borči,
čiji sam starinski glas jednom čuo
preko telefona

Leptir, Nora, fitur
dečak, maljčik, garson

I na taj način
učim jezik svojih predaka
davno zaboravljen,
asimilovan po vrletima Balkana.

Nora, leptir
fitur.

*

* Fitur – leptir u prevodu sa cincarskog/armanskog jezika.

Srđan Sekulić 05. 11. 2018.