Za kiće parićon

2016-12-23_za-kice-paricon
 *
Ovo kiće nije ni kuća ni neka varijanta doma, već su kiće otočko (možda samo hvarsko, more bit, nisan skroz sigur kako je to po ostalin bračiman) imenovanje lišća i mladog granja od česmine, i jošte cabal, šta se beru (“grijemo u kiće”) kano hrana za koze; parićon se na pravohrvatski kliče spreman.
Daklem hvarska poruka Hvaraninu ka takoven, u samo jednoj konotaciji
Alem Ćurin 21. 12. 2016.