Ulaz za djecu i vojnike/23

U početku ne bijaše riječ, nego Reč i misao. Pingvini su u Dalmaciju došli kasnije.

***

Buket krizantema u starome važu od piture, u kadi. Tamo čeka moga didu koji je umro puno godina prije unukova rođenja, zapravo čeka moju babu da mu ga odnese na Tršćenicu (koja je svima drugima Lovrinac). Čeka buket, ali čekam i ja, jer se ne mogu tuširati kraj tolika cvijeća.

I mrtvi mogu nervirati, pa još kako!

***

Zavidio sam i najgorim luzerima iz američkih filmova moga djetinjstva. Ulazi tip u portun, staje pred poštanski sandučić, otključava ga, a onda  iz limene škatule ispadaju snopovi šarene kartušine. I tako svakoga dana.

U našoj škrabici hvatala se paučina, nitko na nas nije htio trošiti ni marke ni pljuvačke.

***

Koja je ura? Po bota. Koji je dan? Prvidan. A koji je misec? Marač.

S mojim materinskim jezikom nisi mogao daleko. Danas možeš još i manje.

Ivica Ivanišević 07. 01. 2015.