Rečenice iz živih usta

_________________________Za Mirzu Salčina

 

1. Na pijaci

Nije moj paradiaz
Preskup
Nego si se ti loše udala.

 

2. Beha istina

Pričo mi je Hamdija
Da mu je reko Hakija
Kome se kleo Nazif
Da je Raif od nekog ćuo
Da se u Habiba-hanume
Hurmađici
Tope u ustima.

 

3. Šta je gore

– Kad saberem pritisak
Gornji i donji
Veći je nego moja
Penzija

– Ima gore od toga:
U starosti
Prvo umre on, a onda ti
Deset ili dvadeset
Godina kasnije.

 

4. Lažov i lupež

– Dobar komad lažova.

– Laže li istočno
Ili zapadno
Od istine?

– Još veći lupež.

– Nije zar?
Neće mačka ribu.

– To bi rođenoj majci
Ukralo kožu i prodalo.
A gleda u zemlju
Ko obrazli đevojka.

– A šta ćeš. Što se u marku
Nakrade,
Danju se ne pofata.

 

5. Pomagač

– Ode mlad svijet napolje.
I ja bih  da nisam prevaktio
Bilo kuda
Sa ovog roštilja!
A šta ti radiš?

– Pomažem pijevcu
Da kokoriče.

 

6. Munje i kamen

– Kad mi je rekao da se ženi
Onom ojdopajkom,
Pitao sam ga: u što stariš,
Jebenteuglavu?!

Nije se zaljubio
Nego se ufatio
U svečetiri.

Tucalo ju je barem tuce
Vratničana.

I da ne nosi visoke štikle,
Jezik bi joj se vukao
Po zemlji.

– Jah! Dok je đevojka,
Svaka ima munje u nogama
I kamen u jeziku.

A kad se uda,
Kamen i munje
Zamijene mjesta.

<20. 9. 2016.>

 

Marko Vešović 09. 03. 2017.