Priča o virusu i metafori

Dogodilo se to u ono vrijeme kada je jedna virusna bolest u cijelom svijetu pozatvarala ljude u kuće. Izlazili su samo oni koji su morali ili željeli da prkose smrti. 

U autobusu gradskog saobraćaja, jednom od rijetkih što je kružio pustim ulicama grada B., u knjizi pjesama na koljenima jedne mlade dame, sreli se virus korona i metafora.

Nasrnu korona na stih, hoće da prodre u metaforu i da je iznutra izjede, jer voli da se hrani najslađom duhovnom hranom. Metafora osjeti da je nešto golica, kihnu i virus se izgubi u lavirintima pjesme.

Djevojka prevrnu list i tako koronu utamniči u pjesmu, u kojoj se samo duša, misao i ljepota mogu razbaškariti.

Ranko Pavlović 16. 03. 2020.