Oštrijeg jezika

On mi reče da njega više
Niko neće vidjeti
I ja povukoh čaršaf
Namjere da ga izbjegnem
Preko svojih ljubičastih kapaka
Ne vidim njega
Ali osjećam sebe
Ispod 

Reče mi da će vijest o njegovoj
Smrti biti objavljena u novinama
I kako bi bilo bolje ovih dana
Da ne čitam 

I učinilo mi se da je svijet bio kraju
Dok sunce je svejedno grebalo po nebu
Krompir je iscvjetao, a nisam ga zagrnula
U kapcima sam nosila motike
Koje su mi pri koračanju ispadale
Kopajući tajne tunele
Kroz žuta popodneva

Do njega. On stoji u košulji boje vina
među kamaricima krompira
Gdje je mačka skakala
Lijevo je more
Čujem ga, ali se ne vidi
Udarima ne olakšava
samo prigušuje kao brodove
oljušteno srce
U nekakvo kasnije
Sve što sam mogla zadržati

Naida Mujkić 30. 12. 2019.