Roditeljska vjera

Rođenje Isusa Krista bilo je ovako: Kad je njegova mati Marija bila zaručena s Josipom, nađe se da je bila začela po Duhu Svetom, još prije nego se sastadoše. A Josip, njezin muž, bio je pravedan i nije je htio javno izvrgavati sramoti i smišljao je kako da je tajno otpusti. Dok se je on bavio tom mišlju, javi mu se u snu Gospodnji anđeo i reče: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju ženu; jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga. Ona će roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer on će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha.” Josip ustade od sna i učini kao što mu je bio zapovjedio Gospodnji anđeo. Uze k sebi svoju ženu koja, a da je nije spoznao, rodi svojega sina. I dade mu ime Isus.

Tako o njemu govori Knjiga, a o njoj Knjiga kaže ovako:

Reče Merjema: “Odakle da ja imadnem dječaka, a nijedan čovjek me nije dotaknuo niti sam ja nepoštena.” “Tako ti je to”, rekao je tvoj Gospodar: “To je meni lako. I da ga Mi učinimo znakom svijetu i milošću od Nas. I to je stvar svršena.” I ona ga je zanijela, te se povukla s njim u jedno udaljeno mjesto.

Njegovu su nevjericu dubili i prirodni i narodni zakon, i poznati mu Božji zakon. Njezina nevjerica mora da je bila još i dublja. Ali povjerovali su, protiv svega. – Tako čvrstu vjeru na sasma krhkim temeljima gradi jedino roditeljska ljubav, kad se dječje čudo dogodi.

Hrvoje Jurić 25. 12. 2019.