Među tihajama

Prilično sam ti loše danas: i čujem
Što ne treba

I vidim čega u meni nema
Među tihajama
Blaženosti

A kao da sve
Ovo odnekud znam:
Sa svačim se istovjećujem

Bože, ti učini –
Zatvori ovaj dućan dušin

I rukom
Odmakni sve od mene –
Vrati mi samost moju: naličje tvoje 

(2024)

Šaban Šarenkapić 10. 07. 2024.