lošinjski bioetički simpozij u maju 2024. godine:

izvještaj miroslava antića

 

lošinj opet sažeo brojne i tople ljude:
mali lošinj narastao.

miroslav antić kaže što nam se ovdje zbilo,
šta je u malom veliko:

svaka prava toplina ima u sebi bezbroj
prisnih malih toplota.

ovaj ogromni život prepun je kao saće
običnih malih života.

zajedno biti, piti misterije života:
u majin maj svibnjev svib.

kad srce ti zakuca tako da ga svi čuju –
to je smisao srca:

jer bez tih malenih srca
što drhte duboko u nama
šćućurena i bela,
ne bi ni velikog srca, ne bi ni velikog belog
– ničega ne bi bilo.

pa i nas,
evo,
ovakvih,
čudnih i lepo ludih,
zar misliš da bi nas bilo?

nikad nas ne bi bilo.

nikad se ne bi pilo.

zar misliš da bi se pilo?
simpozij, syn-pinein:
zajedno
život
naiskap.

Hrvoje Jurić 21. 05. 2024.