Kvar ptica

Dnevnik jednog penzionera/101

 

Alem Ćurin 04. 11. 2020.