Grah

Završio se rat u Bosni, utihnuli topovi. U Sarajevo se, poslije četiri godine, počeše vraćati izbjegli po Bijelom svijetu. Jedan od njih je i Ibrahim Kopita, rođeni Sarajlija sa stanom na Koševskom brdu.

Zatekne u svom stanu Zaima Kosa, izbjeglicu iz Istočne Bosne, te ga brže bolje najuri i još ga dade na sud, jer je detaljnom inventurom ustanovio da mu u stanu fale čizme, ćilim i deset kilograma graha.

Sudinica Elmasa:
– Je li istina, gospodine Zaime Kos, da ste iz stana dotičnog gospodina Ibrahima Kopite u ulici toj i toj, na broju tom i tom, u kojem ste boravili tokom rata, otuđili jedne čizme br 43 braon boje, jedan ćilim dimenzija 4 x 3 i deset kilograma graha?

Zaim Kos:
– Gospođo sudinice – ustade Zaim, pa kao iz rafala – istina je: čizme sam pocijepao na Poljinama, ćilim sam izložio da se ne smrznem; a grah, sudinice, što se graha tiče, gospođo sudinice, grah sam, gospođo sudinice, pojeo.

Faiz Softić 18. 09. 2020.