Faiz Softić

Vražja zemlja

20/04/2021

Doći će gost

09/04/2021

Dvije pjesme ili dvije verzije

27/03/2021

Biti kriv

21/03/2021

Ponosni smo na naše odive

03/03/2021

Postmodernistički povratak klasičnoj pripovijetki

07/01/2021

Bektaš Bihorac i sin mu Selim

21/11/2020

Nebo nad ravnicom

16/10/2020

Zabavljanje rijeka u toku

23/09/2020

Grah

18/09/2020