Faiz Softić

Žuna

19/12/2019

Ručaju dva kompjutera

06/10/2019

Bezazleni janjci

11/05/2019

Medvjed pričalica

01/02/2019

Postratna pjesma

12/07/2018

Čovjek

24/02/2018

Masenica

22/12/2017

Braća 

10/10/2017

Dvije pjesme

01/06/2017

Orač

02/04/2017