Zombi

Da pilotiraš avionom, iskočio bi već bez padobrana
Da si ronilac, bez kisika bi gnjurio do sudnjeg dana

Da si vojnik, ne bi iz bunkera ni virnuo zbog straha
Da si razbojnik, bankari nikad ne bi ostali bez daha

Da si protuhom, vlasnik bi bio kraha neupamćenog
Da si mesija, zbog hulnih laži On bi poslao drugog

Da si Neptun, mornari bi te nasmrt utukli na suhom
Da si tenor, arije tvoje bi brzo dozlogrdile i gluhom

Da si esteta, užasno bi predavanje održao o lijepom
Da si okulist, divan bio bi svijet isključivo slijepom

Da si inžinjer, potopili bi čamcem tvoju topovnjaču
Da si filozof, Ahilej ne bi ni pomislio stići kornjaču

Da si umjetnik, ljudi i pčele tmurne bi prezreli ruže
Samoubica da si, nedovoljno bi ti bilo i čelično uže

Svašta si mogao biti, a naopako bi bilo i nakaradno,
porazu bi se svjetina veselila, sve bi skončalo jadno

No ti si zombi tek, na granici života i smrti postojiš,
kao nevidljiv da si, pa možeš opću propast da brojiš

                                                                 (27.8.2020.)

Amir Brka 16. 09. 2020.