Dvije pjesme

BUMBAROV MED

_______________za Olgu Gluhih

jednog popodneva, na selu,
Rimski-Korsakov sluša ptice
i tišinu.

mlad kompozitor dolazi u njegovu baštu.
i predstavlja se. vadi notni zapis
i pokazuje:

vi ste moj uzor. inače, ja sam lekar,
ali izučavam harmoniju i kontrapunkt.
zanima me – šta mislite o mojoj kompoziciji?

stari lisac pažljivo čita note
i prelistava.
ohrabruje mladića:

odlično.
nastavite
sa lekarskom praksom.

                                 maj, juni 2023.

 

CERJANSKA PEĆINA

_______________Jeleni S. Mladenović

stara dva miliona godina.
beše i biće neistražena,
hladna i tamna.

išao sam niz mokre hodnike,
brinući za svetlo na mom čelu
i za uže kojim sam vezan,

gledao pećinske korale,
kristalne cvetove i daždevnjake.
mišljah da bejah prvi na dnu,

kad, ugledah teglicu i u njoj
papirić, ali moram sakriti
ime čoveka koji se potpisao:

avgust, ’98.
ko želi da me zna,
nek siđe ovde ga sam ja.

 

Enes Halilović 30. 12. 2023.