Drohobički mural Bruna Šulca

 

 

Kraljeve, kraljevi, paževi, gnomi i ptice rajske,
Je li boja cimetova ili pak ciklama bl’jeda?
Oslobađa strah se iz ostave k’o iz pupka majke,
Ordija čedomorna uskrsava čovjeka iz geta?

I izgubljeni mesija, kredom dopisan do boga,
Na krstu se batrga u nedogledi mita zgonjen,
Pitam: ima li boje kad oči stonu u san smoga
I federvajs se utisne u zid koji je znojen
Ledenom suzom bitanginom i brzim obaračem,
Bajkom koja ne traje, al’ niko kraj joj nikad ne ču,
Rukom još i ledenijom koja zid od zida krade –
Kad nestane golubova u varoši Drohobiču?

Gledam ih s tavanice – to pršti eros, tatski hrle jugu
U hladni smiraj Novog sv’jeta – tanatičnome demijurgu.

Marko Bačanović 12. 07. 2022.