Mjesto ranjavanja

Ispred Vojne bolnice
Na dijelu ulice između brijačnice
I samoposluge
Juna devedeset druge
Snajperista sa Zlatišta
pogodio je, dok je trčala,
Salkunu Aganović u taban.

Na tom dijelu ceste
Gledano sa Zlatišta
Između nišana i ljudi 
pogled mu nije zaklanjalo ništa.

Na jednoj nozi
Do kapije bolnice
Salkuna je doskakutala
I tu od samog straha pala.

I danas kad tim dijelom ulice prođe
prihiti
I kos pogled baci na Zlatište
A onda sve do kapije bolnice
Nahramljuje na onoj davno izliječenoj nozi
Ponavljajući kao da je sama u cijelom gradu:
Allahu pomozi, Allahu pomozi…

Faiz Softić 11. 07. 2022.