Škica za portret tiranije

Dnevnik (prvomajski) jednog penzionera/79

 

Alem Ćurin 01. 05. 2020.