Retrovizor

Sve češće promakne auto s maskom o retrovizoru, umjesto krunice.

Unutra vozač, vedar, usavršen, bez zaštite.

Pomak je to od metafizike prema fizici, od njemačkog klasičnog idealizma prema marksizmu-lenjinizmu.

Umjesto da mole krunicu, visila im je o retrovizoru, kao znak.

Umjesto da ih štiti od virusa, maska im sada visi, kao znak.

Pokazuju svijetu da su sigurni, da im ništa ne može biti.

Miljenko Jergović 08. 05. 2020.