Miljenko Jergović

Lola i Andrija

10/08/2020

Fotograf II

09/08/2020

Lado Milorad, optičar

08/08/2020

Pentti Sammallahti i Adrijana Vidić ili zašto je muka živa fotografirati mačku

08/08/2020

Franjo Wacha, arhitekt

07/08/2020

Peskariot Lujo

06/08/2020

Gluhi gospodin

05/08/2020

Pjevači neka pjevaju, radnici neka rade, a budale neka šute o krumpiru

04/08/2020

Madame W

04/08/2020

Kamilo, djetešce

03/08/2020