ova pjesma, između

kao da sam između dvaju granatiranja,
između dviju zaraćenih strana,
na brisanom prostoru, nasred livade,
u podne,
______postavio stol,
prostro bijeli stolnjak i priredio svečani ručak,
gozbu, više nego mirnodopsku –
______tako sam se osjetio danas načas
između dvaju lijepih i dobrih događaja
među dvadeset zgusnutih događaja.

kao da mi je iz glave najednom izrastao prekrasan cvijet
čije se korijenje proširilo po mojim grudima –
______tako sam se dakle osjetio danas načas,

kao da bih mogao stvoriti pjesmu,
pa sam stvorio pjesmu,
______ovu pjesmu.

 

bihać, 15. juna 2024. godine

Hrvoje Jurić 19. 06. 2024.