Maslina

Voljela bih, dok
spokojno čekam svoj
red,
zasaditi
maslinu.

Znam da pod ovim
nebom, oskudna
sunca i drugih
vjetrova, ne bi mogla
opstati.

Tek da me, do posljednjeg
daha prati slika,
tračak naših
nestalih puteva ka
jugu.

Vera Arapović 04. 02. 2020.