Kreditori, II

(skice, fragmenti, prevodi)

8.

(Catarina, sudski protokoli)

U poznu jesen 1716.
u Karlshamnu
prva će se kopilad roditi.

Jedno će jedino, po sudskim
knjigama, izimiti zimu živo.

Ime mu je Catarina,
rođeno je 25. novembra 1716.
od matere Marie Jonsdotter,
ovdašnje služavke
i oca Mosesa, Jevrejina-kreditora.

(Neće, čitamo, biti duga vijeka:
11. maja 1717, neko će ga, milosrdan,
napojiti krišom kukutinim
mlijekom.)

Maria i Moses, slijedi dalje,
za bludne su radnje osuđeni.

“Jevrejin me darivao, brani se Maria,
nakitom i svilom, kuneći se pri tom
kako će me oženiti i kako će
odbaciti mrsku vjeru i Hristovu
vjeru prigrliti”.

A Moses je govorio:

“Trgovac nisam već sam tumač
u grčkom i turskom jeziku.
U Konstantinopolju imam ženu
i u srcu imam vjeru i ne kanim,
za života, ni jednu ni drugu promijeniti”.

Maria Jonsdotter kažnjena je
klečanjem pred pastvom
u crkvi St. Clemens,

Moses, Jevrejin, prvo je oglobljen
a potom kao pas najuren iz zemlje.

(12.4.-7.5.19)

5.

*

(Stephan)

“Stephan, Armenac, smješten je bio
kod Lindemana, šeširdžije.

Jedne nedjelje pozvao je Stephan
svoje zemljake na posjedak.
Ponapijali su se i počeli tući.

Šeširdžija je pozvao gradskoga stražara
koji se takođe počeo tući
sa Stephanom i njegovim zemljacima”.

(11/12. 2018 – 6/5. 2019.)

*

(Upravnik grada)

“Na trgu, pred krčmom,
u srdžbi, krvnički

Benjamina Haasa,
Jevrejina-kreditora

pretuče Poljak Pjotr Zarchiewsky,
kapetan konjički.

Benjamin Haas podliježe ranama
u kući udove Gertrude Monsdotter
(kojoj je povjeren na liječenje).

Pjotr Zarchiewsky bježi
iz Karlshamna
i ruka ga Pravde ne dotiče

ali dotiče Johanesa Alma,
načelnika grada,

koji je osuđen na tamnicu
jer bjekstvo nije uspio spriječiti”.

(30.4. – 2.6. 19)

 

(G. Monsdotter; prevod)

“Aj Benjamin, Benjamin.

Uveče, sjedeli bi pod
zvijezdama; on bi mi pjevao
iz svojih svjetova, a ja bih
plakala.
U maju mjesecu,
kad trešnje behraju, umro
mi je na rukama”.

(30.4 – 23.5. 19)

Refik Ličina 27. 07. 2019.