Katalog ježnje

Zima je i početak dvadesetog vijeka
Morebit devetsto šesnaesta

U katalogu, čitam: Albert Reich
Vojni je Ilustrator i slikar –

Na platnima prepoznajem vrata
Od pradjedovih hanova
Sa dućanima mu
I džamijom

A cio kvart porušen je poslije rata
U eri urbanizacije

U borbi
Za konačni obračun
Sa zaostalim turkalukom –

Sježnjen, hitam
Da podložim šporet
Paučinom s kuće iako je mjesec jun

(2021)

Šaban Šarenkapić 11. 01. 2023.