Dvije pjesme

MEZAR MUZIKE 

_________ za Darka Cvijetića

Zašto ja nisam postao pijanist –
Priča mi drug Predrag
Perunićić

Pazarskoga hora dirigent:

Za to trebam zahvalan bit
Kiši koja iz čista mira
Odvali klobuk 

Plafona zemljiva
Na moj kućni klavirčić –
Na mezar nenotne muzike 

I ja kolko znam
Niko nikad nigdje uspio
Nije natjerat grob da svira 

O ti drugu moj
Stahiri – rodio se štimer
U Prijedoru koji baš to umije 

(1980-2020)

 

SNJEŽNI U SRCU

_______ za Hamzu Halilovića

Želim i ja od snijega čovjeka

Ko ti brani – pravi ga

Hoću od snijega
Muhameda

On je
Nepokažljiv
I neukažljiv nama

Prikazao mi se On
Mome srcu – 

O to je pohvalno – 

Al počekni
Kćeri – da čistiji
Padne po našoj avliji snijeg 

(2020-2021)

Šaban Šarenkapić 23. 03. 2021.