Dvije nove pjesme

DJECA CVIJEĆA

Čajlak je tetki Safiji rođak jedini 

Svake je godine išao pješke
U Beograd na grob
Brozu Josipu

Safi je otud
Donosio ruže crvene
Pješačenjem izmorene

Kad rat ukinu hodočašćenje
Čajlak dođe skahren
I položi na zemlju
Puste dlanove –

Mezar
Ustade i upita ga:
Aga: moju jesi li mi donio djecu 

(1991-2019)

 

POKUDA SMRTOČOVJEKA

Primoli me jučer moj sin:
Ćalac – kaži mi nešto
O smrti

Neka prespava to: riječi
Brazda su vode
S jaza 

A žedna usta ne čekaju 

I evo – jutros
Kad sam joj najbliži

Velim mu:
Smrt je dobra –
Ona ne bira kao mi, ljudi

(2020)

Šaban Šarenkapić 12. 12. 2020.