Dok je srca bit će i vazelina

Dnevnik jednog penzionera/106

 

Alem Ćurin 09. 12. 2020.