Čistoća je pola zdravlja!

Dnevnik jednog penzionera/56

 

Alem Ćurin 28. 11. 2019.