potres, a bog

[potres]

kao da gradimo kuće na čvrstim temeljima. kao da temelje postavljamo na čvrsto tlo. kao da je tlo čvrsto, bez biografije, svemoćno, jedno. kao da je sve do jednog svejedno. sve do jednom. čvrsta vjera u čvrst temelj – čvrst temelj za bestemeljnost: o tome se radi danas, kao i uvijek, od temelja svijeta.

 

[bog]

ovaj bog, jedan, svemoćni, bez biografije, koji je davno prestao govoriti, ne služi ničemu. ako nešto i objašnjava, znanstvenik je; ne pruža ni utjehu, ni savjet, ni nadu. ako se udvaja ili utrostručuje, opet je znanstvenik; eksperimentira unedogled. ako ga nema, znanstvenik je ipak; vjerujemo da postoji njegova istina koju ćemo dohvatiti, objašnjenje za utjehu, savjet i nadu.

Hrvoje Jurić 26. 11. 2019.