Aleš

Včasih, da ne rečem pogosto, se zgodi, da solze prezremo ali spregledamo. Ampak nemogoče je spregledati ogromno količino solz v lanskem letu. Solze so namreč tu: grenke solze beguncev, preganjancev in brezdomcev, domoljubne solze zaščitnikov »krščanske« Evrope, užaloščene solze sorodnikov pobitih v terorističnih napadih, ganljive solze solidarnosti, ogorčene solze varuhov meje. Vse kaže, da nam nekaj sporočajo. Solze terjajo odziv.«

Solze v Evropi, zadnja Debeljakova kolumna v Sobotni prilogi Dela, 9. januarja 2016.

*

Ponekad, da ne kažem često, događa se da suze prezremo ili ih previdimo. Ali nemoguće je previdjeti ogromnu količinu suza u prošloj godini. Suze su stalno tu: gorke suze izbjeglica, prognanika i bezdomnika, domoljubne suze zaštitnika “kršćanske” Europe, ožalošćene suze rodbine pobijenih u terorističkim napadima, dirljive suze solidarnosti, ogorčene suze čuvara granice. Sve govori da nam nešto poručuju. Suze išću odgovor.”

ajfelov most 30. 01. 2016.