rad, suhozid

rad ljudi, kao i rad prirode, ne iskazuje se samo fizikalnim veličinama. u najmanju ruku, radi se i o umijeću, a ni to nije jedina metafizika koja je u igri. što veže kamenove u suhozidima i ljude ne može se shvatiti iz perspektive betona.

Hrvoje Jurić 01. 06. 2020.