Pitanje anđelima

Koliko čvrsto anđeli grle
one koje čuvaju?
i da li oni imaju kuću
u kojoj se odmaraju
dok se ti odmaraš od njihovog zagrljaja?
Da li se anđeli uopšte odmaraju od ljudi?
Ako ne,
onda sigurno nisu ljudi.

Almin Kaplan 08. 06. 2013.