Novogodišnja zdravica 1732.

Ja ću vam dobra vremena davati;
Kišna proleća i jesen, i suha leta.
I zemlja će vam vaša
Svoj berićet potpuno iznositi
Da vam se napune gumna svakoga žita
I hardovi vina i kace masla
I svake blagote da vam dosta bude
I da vam prespeva svake letine
Od goda do goda.
I staro ispred novoga da iscrpivate
I preručujete
I u snazi se, u miru obživite svi skupa.
I nećete se ni od koga bojati
Jer će se svi vaši zlotvori
Od vas posramiti
I razbeći se ispred vas.
I vi ćete se nasporiti i uzrasti po naviše.

Gavril Stefanović Venclović

ajfelov most 31. 12. 2012.