Jedan pjesnik

Čitam kako jedan pjesnik (pjesnik, pjesnik, nego šta!) govori o tome kako “mješoviti brakovi” ne valjaju. Ova divna pjesnička duša poštuje samo jedno: rasizam. Negira također samo jedno: ljubav. Na tome se izgleda zasniva njegova poetika, sve mi se čini taman je za nove čitanke.

Predrag Finci 22. 03. 2018.