Predrag Finci

Ovim redom

18/10/2018

Aćinov jezik

09/10/2018

Balzacov honorar

04/09/2018

Pisac, noću

20/08/2018

Potpuno spaljeno

08/08/2018

Iza seoske crkve

28/05/2018

Ljepotica, bivša

22/05/2018

Oplakivanje pjesnika

18/05/2018

U dva ujutro

17/04/2018

Vladimir Premec

24/03/2018