Historija ispred kućnog prozora

Na brdu Grahovište,
Oko dva kilometra od prozorskog stakla,
Dotrajavaju zidine spaljenih kuća,
Od 1992. do danas.
Njihovi vlasnici imali su
Drugačija imena i prezimena,
I drugačijeg Boga
Od palikuća što ih je vlast
Proglasila herojima slobode

Enver Kazaz 06. 11. 2014.