Kuvet grobova

Moj drugar Šefko Alomerović
Borac za pravdu i pjesnik
Budi me:

Crko mu je kompjutera disk –
Pun dokumenata
O Štrpcima

Slutim: za sutrašnje
Suočenje sa D. Ćosićem

Do jutra
Popunjavah rupe
Jezikom jedinica i nula:
Makini vratih kuvet grobova

A on mi veli:
Dina ti tvoga Šabo
Opomeni me na ovu noć –

Ako se ikad na tebe naljutim 


(2019-2020)

 

Šaban Šarenkapić 01. 02. 2021.