Kraj zime

Na putu prema školi
uzeo bih malo snijega
i pravio grudu.
Stiskao bih komad bjeline
da iscijedim višak vode;
kugla bi blistala.

Što sam više mazio grudu
to je ona bivala oblija,
tvrđa i opasnija.
Obično bih ju bacio
prema nekom drveću,
natrag u snijeg.

Najbolje grude
koje sam napravio
bačene su bez cilja.
Bile su napravljene
bez rukavica,
smrznutim prstima.

Vladimir Šagadin 15. 03. 2018.