O jednoj nestaloj knjizi

Knjigu pjesama Gorana Babića “Teškoće sa zimzelenom i bjelogoricom” objavilo je “Izdavačko preduzeće Veselin Masleša”, u svojoj dugovjekoj ediciji “Mala biblioteka poezije”, gdje su, uglavnom, objavljivani novi naslovi bosanskohercegovačkih te pokojega jugoslavenskog pjesnika. Iako je kao godina izdanja navedena 1991, Babićeva zbirka tiskana je u siječnju ili veljači 1992. Može se pretpostaviti što je bio … Continue reading O jednoj nestaloj knjizi