Kadare: Veliki rapsod Balkana

Jedan od najvećih živih europskih pisaca, već dvadesetak godina žitelj Pariza, niknuo je i razvio se u najrepresivnijoj zemlji socijalizma S prijateljima ćemo na krstarenje. Rijetka je to, a pokazat će se i – barem nakratko – ljekovita prilika da se čovjek nađe izvan zadatoga društvenog i materijalnog konteksta, i da svoj život, tek na … Continue reading Kadare: Veliki rapsod Balkana