Beztebluk

BEZTEBLUK SVIJETA

 ____________za Ćamila Sijarića

 

Kud god da pogledam sve vidim isto:

Redove sjenki pred pekarama
Djecu u tijesnim mahalama
Starce na hoklicama

Iza grada okopnine po lijehama
Staze po grobištima
Izletnike i đake – 

I kad sve to u obzir uzmem
I da ništa ne pridodam
Starinstvu tuge –
Mnim:

Beztebluk
Posvudni za mene učini
Ovaj svijet, vrlo nevažnim mjestom 

(1991-2021)

 

VELIKI KRAJ VELIKOGA

 

Skoro da će, otada, decenije tri i po
Od susreta Ćamila sa Sinanom 

Kad Sinan pristiže –
Ćamil ga dočeka na nogama

Prosunu
Ovidijevih stihova šaku
I reče: ovo rastumači mi Gudževiću

U máru natenane i stojeći to sve
Kao na sudu prevoditelj,
Sinan odradi –

Ćamil kaza mu:
Valahi plaho i tačno – a sad
Ovdje sjedni sa mnom, krajmene 

Tad vidjeh to
Što se samo na nebesima vidjet dâ

(2019-2020)

Šaban Šarenkapić 08. 10. 2021.