Ivica Prtenjača

Rabindranat

08/10/2019

Dvije slike s D’Annunziom

19/09/2019

Okret

29/03/2019

Udine

22/12/2018

Traženje magle u sunčanom jutru

05/12/2018

***

29/06/2015

Ustavni strah

26/11/2013

Strah od obilja

22/07/2013

Ivan Kožarić 92

02/07/2013

41

11/06/2013